Zak艂ad Doskonalenia Zawodowego
w S艂upsku

+48 59 845 27 27


Akwizytor
Szkolenie ma na celu nabycie przez s艂uchaczy wiedzy teoretycznej i umiej臋tno艣ci praktycznych niezb臋dnych do wykonywania czynno艣ci typowych dla zawodu akwizytora, w tym dotycz膮cych m.in.: podstaw prawnych sprzeda偶y akwizycyjnej; metod przekonywania, perswazji, reklamy, propagandy; sposob贸w wywo艂ywania zmian postaw w sytuacji kupna-sprzeda偶y; wiedzy towaroznawczej.

Fakturowanie komputerowe
Celem kursu jest przygotowanie s艂uchaczy do wykonywania operacji fakturowania komputerowego, w tym: zapoznanie z obs艂ug膮 programu i przygotowaniem do wystawiania faktur poprzez wprowadzenie danych firmy, kontrahent贸w, towar贸w i us艂ug; zapoznanie z zasadami wystawiania faktur, faktur koryguj膮cych oraz faktur proforma; zapoznanie z zasadami ewidencjonowania faktur.

Komputerowa obs艂uga sklepu i magazynu
Nabycie umiej臋tno艣ci z zakresu m.in.: obs艂ugi komputera w zakresie program贸w stosowanych w dzia艂alno艣ci handlowej; obs艂ugi kas fiskalnych; poznanie regulacji prawnych zwi膮zanych z prowadzeniem sklepu i magazynu.

Magazynier/Hurtownik
Celem kursu jest przygotowanie s艂uchaczy do wykonywania zawodu Magazyniera i/lub Hurtownika - w zakresie: przyj臋cia odpowiedzialno艣ci materialnej; przyjmowania, przechowywania i wydawania towar贸w zgodnie z najnowszymi rozwi膮zaniami techniki i technologii magazynowej; sporz膮dzania dokument贸w magazynowych, prowadzenia ewidencji ruchu i stanu zapas贸w oraz wykonywania inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym; kierowania dzia艂alno艣ci膮 magazynu i personelu magazynowego zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i przepisami.

Obs艂uga kas fiskalnych i innych urz膮dze艅 sklepowych
Nabycie przez s艂uchaczy umiej臋tno艣ci w zakresie: doboru odpowiedniego sprz臋tu w zale偶no艣ci od specyfiki, organizacji i wielko艣ci danego punktu sprzeda偶y; zasad zastosowanie kas fiskalnych w plac贸wkach handlowych; obs艂ugi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urz膮dze艅 rejestruj膮cych do cel贸w rozliczeniowych.

Obs艂uga stacji paliw p艂ynnych (dla kierownik贸w i pracownik贸w)
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie s艂uchaczy do podj臋cia pracy w stacji paliw p艂ynnych w charakterze prowadz膮cego j膮 lub w charakterze sprzedawcy. Wymagania stawiane kandydatom to uko艅czone 18 lat, wykszta艂cenie minimum 艣rednie dla os贸b prowadz膮cych stacj臋, a zasadnicze dla sprzedawc贸w oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 do pracy w stacji paliw. Kandydaci zostan膮 zapoznani z zasadami bezpiecze艅stwa na stacji paliw; marketingiem sprzeda偶owym, dokumentacj膮 stacji paliw, magazynowaniem i dystrybucj膮 gazu p艂ynnego.

Przedstawiciel handlowy
Nabycie umiej臋tno艣ci m.in. w zakresie: autoprezentacji; komunikacji werbalnej i niewerbalnej; negocjacji; radzenia sobie ze stresem; oraz poznanie technik prezentacji i sprzeda偶y produktu.

Sprzedawca/Handlowiec
Nabycie przez s艂uchaczy wiedzy teoretycznej i umiej臋tno艣ci praktycznych z zakresu: organizacji stanowiska pracy; organizacji, techniki i form sprzeda偶y; podstaw towaroznawstwa, marketingu i reklamy stosowanych w handlu; dokumentacji handlowej a tak偶e podstaw obs艂ugi klienta.