Zak艂ad Doskonalenia Zawodowego
w S艂upsku

+48 59 845 27 27


Europejski Certyfikat Umiej臋tno艣ci Komputerowych ECDL
Celem szkolenia jest przygotowanie s艂uchaczy do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiej臋tno艣ci Komputerowych. Uczestnicy zaj臋膰 zapoznani zostan膮 z mo偶liwo艣ciami wykorzystania technologii informacji i komunikacji w uczeniu si臋 i dzia艂alno艣ci zawodowej oraz kszta艂towanie podstawowych umiej臋tno艣ci wykorzystania program贸w u偶ytkowych. Podczas kursu kszta艂towane s膮 tak偶e umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 lokalnymi i rozleg艂ymi sieciami komputerowymi, zw艂aszcza w zakresie pozyskiwania i gromadzenia danych. Uczestnicy kursu nie b臋d膮cy uczniami lub studentami powinni mie膰 co najmniej wykszta艂cenie 艣rednie.

Europejski Certyfikat Umiej臋tno艣ci Komputerowych. Poziom zaawansowany (ECDL ADVANCED - ECDL -A)
Celem szkolenia jest nabycie przez s艂uchaczy umiej臋tno艣ci (na wy偶szym poziomie ni偶 podstawowy) wykorzystania program贸w z rodziny edytor贸w tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, program贸w prezentacyjnych i baz danych, a w szczeg贸lno艣ci: wykorzystania zaawansowanych narz臋dzi edycji i obr贸bki tekstu; pos艂ugiwania si臋 makropoleceniami; manipulowania danymi w arkuszu kalkulacyjnym; tworzenia baz danych opartych na relacyjnych powi膮zaniach tabel; zaawansowanego raportowania z baz danych; tworzenia poprawnej prezentacji z zachowaniem regu艂 technik prezentacji oraz zaawansowanych narz臋dzi program贸w prezentacyjnych.
Przygotowania s艂uchaczy do zdania egzamin贸w potwierdzaj膮cych wiedz臋 i umiej臋tno艣ci w zakresie poszczeg贸lnych modu艂贸w i w rezultacie uzyskanie Certyfikat贸w ECDL - A (z ka偶dego modu艂u osobno).

Grafika komputerowa
Celem kursu jest nabycie przez s艂uchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiej臋tno艣ci praktycznych z zakresu m.in.: tworzenia grafiki wektorowej w programie CorelDraw; korzystania z narz臋dzi programu CorelDraw; obr贸bki grafiki rastrowej w programie Corel Photo-Paint; tworzenia og艂osze艅, logo firmy, gazetek z wykorzystaniem pakietu Corel.

Komputerowa obs艂uga ma艂ej firmy
Celem szkolenia jest zapoznanie s艂uchaczy z zagadnieniami dotycz膮cymi m.in.:
- klasyfikacji podstawowych podmiot贸w gospodarczych i usytuowania w nich dzia艂u kadr i p艂ac;
- prawa pracy;
- organizacji pracy
- ubezpiecze艅 spo艂ecznych;
- element贸w marketingu;
- komputerowej obs艂ugi program贸w "P艂atnik" oraz "P艂ace"
- operacji fakturowania komputerowego
- obs艂ugi komputerowych program贸w u偶ytkowych

Korzystanie z Internetu
Nabycie przez s艂uchaczy wiedzy i umiej臋tno艣ci z zakresu: rozpoznania i uruchamiania przegl膮darki www.; poruszania si臋 po zasobach Internetu; wyszukiwania potrzebnych informacji; obs艂ugi poczty elektronicznej; korzystania z grup dyskusyjnych; obs艂ugi transferu plik贸w.

Obs艂uga komputera
Celem szkolenia jest zapoznanie s艂uchaczy z:
- podstawami obs艂ugi komputera;
- przetwarzaniem tekst贸w;
- prac膮 z arkuszem kalkulacyjnym;
- prac膮 w programie Power Point
- us艂ugami w sieci Internet.

Obs艂uga programu AutoCAD z modelowaniem i drukowaniem przestrzennym 3D
Nabycie umiej臋tno艣ci projektowania dwuwymiarowego i tr贸jwymiarowego z wykorzystaniem programu AutoCAD oraz obs艂ugi drukarek 3D.
Kurs organizowany jest w dw贸ch wariantach:
I. Dla os贸b znaj膮cych podstawy obs艂ugi programu AutoCAD
II. Dla os贸b rozpoczynaj膮cych prac臋 z programem AutoCAD

Obs艂uga programu Photoshop
Szkolenie ma celu nabycie przez s艂uchaczy m.in. umiej臋tno艣ci: zainstalowania systemu na komputerze; uruchamiania komputera i systemu; instalacji oprogramowania; pracy w wierszu polece艅; konfiguracji Linuxa do pracy z Internetem.

Projektowanie dwuwymiarowe i tr贸jwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD
Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie przez s艂uchaczy umiej臋tno艣ci tworzenia i edycji rysunk贸w dwuwymiarowych oraz zapoznanie z zasadami tworzenia i edycji rysunk贸w przestrzennych w programie AutoCAD.

Zastosowanie komputera w firmie
Tematyka kursu obejmuje podstawy technik informatycznych, u偶ytkowanie komputera, przetwarzanie tekst贸w, operacje fakturowania komputerowego oraz us艂ugi w sieci Internet.