Zak艂ad Doskonalenia Zawodowego
w S艂upsku

+48 59 845 27 27


Od pocz膮tku swojego istnienia, tj. od 6 pa藕dziernika 1950 roku,  Zak艂ad Doskonalenia Zawodowego w S艂upsku jest najwi臋ksz膮 oraz najwa偶niejsz膮 organizacj膮 spo艂eczn膮 na Pomorzu 艢rodkowym zajmuj膮c膮 si臋 kszta艂ceniem zawodowym os贸b doros艂ych i m艂odzie偶y.

Wychodz膮c naprzeciw 贸wczesnym zapotrzebowaniom rynku lokalnego ZDZ uruchomi艂 w 1960 r. Zasadnicz膮 Szko艂臋 w S艂upsku. Szko艂a ta by艂a utrzymywana w ca艂o艣ci ze 艣rodk贸w wypracowanych przez warsztaty szkoleniowe. W pierwszych latach funkcjonowania tej szko艂y g艂贸wnymi kierunkami kszta艂cenia by艂 艣lusarz-mechanik, modelarz odlewniczy i formierz - a po utworzeniu filii w Postominie elektromechanik.
W roku 1965 otwarta zosta艂a  druga szko艂a zawodowa w Szczecinku ze specjalno艣ci膮 wikliniarsk膮. Potem utworzono w niej kierunki mechaniczne jak: tokarz, 艣lusarz narz臋dziowy oraz monter maszyn okr臋towych.
W latach 1960-1980 ZDZ wykszta艂ci艂 w swoich szko艂ach zawodowych ponad 10.000 os贸b. Przemiany spo艂eczno-polityczne w latach 1980-1990 wp艂yn臋艂y w spos贸b  istotny na system edukacji w ca艂ym kraju. Szczeg贸lne znaczenie mia艂a ustawa o reformie ustroju szkolnego z roku 1999, kt贸ra wprowadzi艂a tzw. szko艂y ponadgimnazjalne. Tego typu szko艂y funkcjonowa艂y w r贸偶nych miastach: S艂upsk, L臋bork, Byt贸w, Cz艂uch贸w, Miastko, Po艂czyn Zdr贸j. Najwi臋ksze sukcesy zwi膮zane z edukacj膮 zak艂ad odnosi w zakresie kszta艂cenia kursowego. Zadania te s膮 realizowane w 9 o艣rodkach kszta艂cenia zawodowego usytuowanych w S艂upsku-3 i po jednym w Bytowie, Cz艂uchowie, L臋borku, Koszalinie, Szczecinku i Drawsku Pomorskim. W pierwszych latach dzia艂alno艣ci kursowej dominowa艂y kierunki kszta艂cenia zwi膮zane z rzemios艂em i sp贸艂dzielczo艣ci膮. W nast臋pnych latach wraz z rozwojem gospodarki ros艂o zapotrzebowanie na r贸偶nego rodzaju fachowc贸w w r贸偶nych bran偶ach. Dlatego kszta艂cenie kursowe  stworzy艂o szans臋 szybkiego zdobycia zawodu a tak偶e systematycznego doskonalenia umiej臋tno艣ci zawodowych. Dynamika rozwoju tej cz臋艣ci dzia艂alno艣ci zak艂adu w latach 60-tych i 70-tych by艂a ogromna.

Dla potwierdzenia jej nale偶y przytoczy膰 liczby s艂uchaczy w poszczeg贸lnych latach:
- w latach 50-tych zak艂ad szkoli艂 przeci臋tnie 1200 os贸b rocznie,
- w pierwszych latach 60-tych zak艂ad szkoli艂 przeci臋tnie po kilka tysi臋cy os贸b rocznie , a od roku 1968 do 1974 po kilkana艣cie tysi臋cy os贸b rocznie (od 12.295 do 13.620 os贸b).

Dobra passa trwa艂a do roku 1989 poniewa偶 przej艣cie do gospodarki wolnorynkowej sprawi艂o, 偶e na rynku powsta艂o wiele firm szkoleniowych, kt贸re mocno zachwia艂y pozycj膮 o艣rodk贸w kszta艂cenia zawodowego. Pomimo ogromnej konkurencji na rynku szkoleniowym o艣rodki ZDZ nadal pozosta艂y wa偶nym partnerem dla r贸偶nych instytucji zajmuj膮cych si臋 edukacj膮, rynkiem pracy a tak偶e aktywizacj膮 gospodarki lokalnej. Dlatego te偶 w ca艂ym okresie dzia艂alno艣ci o艣rodk贸w zawsze stawiano na jako艣膰 kszta艂cenia poprzez dob贸r odpowiednio wykwalifikowanej kadry wyk艂adowc贸w i instruktor贸w praktycznej nauki zawodu, oraz wyposa偶enie bazy w nowoczesny sprz臋t i pomoce dydaktyczne.
Aby uzyska膰 dobr膮 ocen臋 艣wiadczonych us艂ug szkoleniowych ZDZ jest weryfikowany przez zewn臋trzne niezale偶ne instytucje. W roku 2003 Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statk贸w S.A. nada艂o zak艂adowi Certyfikat Jako艣ci ISO 9001-2008, kt贸ry jest weryfikowany corocznie a odnawiany raz na 3 lata. Niezale偶nie od powy偶szego Certyfikatu Jako艣ci, zak艂ad podpisuj膮c w roku 2006 umow臋 z T脺V S脺D Polska Sp贸艂ka z o.o. w Warszawie dobrowolnie podda艂 si臋 monitoringowi jako艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci szkoleniowej przez uznan膮 na 艣wiecie instytucj臋 jak膮 jest T脺V.
Na podkre艣lenie zas艂uguje r贸wnie偶 fakt, ze wszystkie o艣rodki ZDZ posiadaj膮 akredytacj臋 przyznan膮 przez Kuratoria O艣wiaty w Gda艅sku lub w Szczecinie. 艁膮cznie akredytacj膮 obj臋tych zosta艂o 101 kurs贸w.
Doceniaj膮c jako艣膰 艣wiadczonych us艂ug Powiatowy Urz膮d Pracy w S艂upsku og艂osi艂 nasz zak艂ad laureatem roku 2013 za organizacj臋 szkole艅 zawodowych dla os贸b bezrobotnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Chc膮c sprosta膰 konkurencji na rynku szkoleniowym, ZDZ ci膮gle czyni starania o poszerzenie oferty swoich us艂ug poprzez zdobywanie nowych uprawnie艅 i upowa偶nie艅 do realizacji poszczeg贸lnych kurs贸w, np.:

1) Wpis do rejestru podmiot贸w prowadz膮cych agencje zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego i po艣rednictwa pracy.
2) Wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych kursy dokszta艂caj膮ce dla kierowc贸w przewo偶膮cych towary niebezpieczne (ADR-y) prowadzonego przez Urz膮d Marsza艂kowski w Szczecinie i Gda艅sku.
3) Wszystkie o艣rodki posiadaj膮 wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, kt贸ry jest prowadzony przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Gda艅sku.
4)  Przy ZDZ w S艂upsku dzia艂aj膮 dwie zewn臋trzne Komisje Egzaminacyjne:
a) Komisja Spawalnicza, kt贸rej  przewodnicz膮cy posiada licencje egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zak艂ad posiada te偶 certyfikat Germanischer Loyd na spawanie.
b) Komisja Kwalifikacyjna do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy zwi膮zanych z dozorem oraz eksploatacj膮 urz膮dze艅 i sieci energetycznych (URE).
5) Zak艂ad posiada upowa偶nienie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i G贸rnictwa Skalnego w Warszawie na prowadzenie kurs贸w przygotowuj膮cych do egzaminu na operatora maszyn i urz膮dze艅 budowlanych, np.: koparek, 艂adowarek, koparko-艂adowarek i inny drobny sprz臋t. Obecnie jest to 20 pozycji r贸偶nego rodzaju sprz臋tu i maszyn.
6) Przy zak艂adzie dzia艂a r贸wnie偶 Centrum Egzaminacyjne wraz z Laboratorium certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 egzaminy pozwalaj膮ce uzyska膰 Europejski Certyfikat Umiej臋tno艣ci Komputerowych tzw. ECDL.
7) Posiadamy te偶 upowa偶nienie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie do prowadzenia kurs贸w w zakresie budowy i u偶ytkowania ruroci膮g贸w gazowych.

Uwzgl臋dniaj膮c powy偶sze upowa偶nienia i certyfikaty zak艂ad jest w stanie zrealizowa膰 prawie wszystkie kursy za pomoc膮 kt贸rych mo偶na zdoby膰 nowe kwalifikacje b膮d藕 uzupe艂ni膰 ju偶 istniej膮ce.

W ostatnich dziesi臋ciu latach zak艂ad uruchomi艂 ponad 20 nowych kurs贸w a w艣r贸d nich:
1. Kursy kwalifikacyjne dla kierowc贸w zawodowych
2. Operator贸w maszyn i urz膮dze艅 budowlanych (20 pozycji)
3. Kursy komputerowe ECDL
4. Diagnosta samochodowy
5. Operator maszyn le艣nych (FORWARDER, HARWESTER)
6. Kursy przygotowuj膮ce do obs艂ugi os贸b niemych tzw. j臋zyk migowy
7. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC
8. Opiekun 偶艂obkowy +  opiekun dzienny
9. Asystent rodziny
10. Obs艂uga zam贸wie艅 publicznych
11. Ochrona danych osobowych
12. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie rolnik, murarz-tynkarz.

Du偶膮 rol臋 w dzia艂alno艣ci ca艂ego zak艂adu odgrywa艂y i nadal odgrywaj膮 warsztaty szkoleniowo-produkcyjne. W latach 1960-1970 utworzono 7 warsztat贸w w tym 4 w S艂upsku i po jednym w Postominie, Szczecinku i Z艂ocie艅cu. Obecnie funkcjonuj膮 trzy warsztaty: dwa w S艂upsku i jeden w Z艂ocie艅cu. W dw贸ch warsztatach mechanicznych w ramach normalnego toku produkcji odbywa si臋 r贸wnocze艣nie praktyczna nauka zawodu dla uczni贸w zasadniczych szk贸艂 zawodowych. Uczniowie ci w ramach umowy o prac臋 w celu przygotowania zawodowego ucz膮 si臋 takich zawod贸w jak: 艣lusarz, elektromechanik, mechanik monter maszyn i urz膮dze艅 oraz monter zabudowy i rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie.
W latach 1960-1990 nauk臋 zawodu w naszych warsztatach ko艅czy艂o przeci臋tnie ka偶dego roku po 300 uczni贸w. Osoby ko艅cz膮ce nauk臋 zawodu w naszym zak艂adzie s膮 dobrze przygotowani do samodzielnej pracy przez co s膮 doceniani przez pracodawc贸w, kt贸rzy ch臋tnie ich zatrudniaj膮. Na tak膮 ocen臋 i opini臋 wp艂yw maj膮 nie tylko instruktorzy p.n.z. ale r贸wnie偶 park maszynowy znajduj膮cy si臋 na wyposa偶eniu warsztat贸w a tak偶e szeroki asortyment produkcji. Zak艂ad od wielu ju偶 lat produkuje znane w Polsce i za granic膮 gwinciarki sto艂owe, filtry magnetyczne i bibu艂owe o r贸偶nej wydajno艣ci, agregaty filtruj膮ce, sto艂y spawalnicze oraz specjalistyczne  urz膮dzenia i maszyny dla przemys艂u drzewnego w tym obrabiarki do obr贸bki drewna. Stale te偶 kooperuje z przemys艂em energetycznym i maszynowym. Opr贸cz tego realizuje us艂ugi zwi膮zane z:
-obr贸bk膮 wi贸row膮 na maszynach tradycyjnych oraz tokarkach CNC
-pracami og贸lno 艣lusarskimi , spawalniczymi
-obr贸bk膮 blach cienkich i t艂ocznictwa na zimno
-wykonywaniem modeli i wyrob贸w odlewniczych z 偶eliwa i aluminium.