Zak艂ad Doskonalenia Zawodowego
w S艂upsku

+48 59 845 27 27


SPAWANIE, OBR脫BKA METALI

Obs艂uga obrabiarek sterowanych numerycznie
Celem kursu jest praktyczne opanowanie przez s艂uchaczy umiej臋tno艣ci w zakresie programowania i obs艂ugi obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek). Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestnik贸w z podstawami: obr贸bki skrawaniem; rysunku technicznego; planowania procesu technologicznego; oraz programowaniem proces贸w technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiej臋tno艣ci przy obs艂udze frezarki i tokarki sterowanej numerycznie.

R臋czny przecinacz termiczny - tlenowy i plazmowy (specjalno艣膰 do wyboru)
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik贸w do z艂o偶enia egzamin贸w ko艅cowych. Po zdaniu egzaminu w zale偶no艣ci od uko艅czonego kursu spawania uczestnik uzyskuje uprawnienia do r臋cznego ci臋cia tlenowego, plazmowego lub r臋cznego ci臋cia przy zastosowaniu obu proces贸w, wymagane Rozporz膮dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) - 311
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik贸w kursu do uzyskania uprawnie艅 do spawania gazowego blach lub rur.
Kurs dzieli si臋 na dwa odr臋bne modu艂y:
I. Kurs gazowego spawania blach
II. Kurs gazowego spawania rur
Kurs ko艅czy si臋 egzaminem przed Komisj膮 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT.
Spawanie 艂ukowe elektrod膮 otulon膮 (elektryczne) 鈥 metod膮 MMA - 111
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik贸w kursu do uzyskania uprawnie艅 do spawania elektrycznego blach lub rur.
Kurs dzieli si臋 na 3 odr臋bne modu艂y:
I. Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe
II. Kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czo艂owe
III. Kurs spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czo艂owe
Kurs ko艅czy si臋 egzaminem przed Komisj膮 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z seri膮 norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymuj膮 stosowne uprawnienia: Ksi膮偶k臋 spawacza oraz 艢wiadectwo egzaminu spawacza w j臋zyku angielskim i polskim.

Spawanie 艂ukowe elektrod膮 wolframow膮 stali niestopowych, wysokostopowych lub aluminium i jego stop贸w w os艂onie gaz贸w oboj臋tnych - metod膮 TIG - 141
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik贸w kursu do uzyskania uprawnie艅 do spawania metod膮 TIG (141) blach lub rur.
Kurs dzieli si臋 na 3 odr臋bne modu艂y:
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metod膮 TIG
II. Kurs spawania blach spoinami czo艂owymi metod膮 TIG
III. Kurs spawania rur spoinami czo艂owymi metod膮 TIG
Kurs ko艅czy si臋 egzaminem przed Komisj膮 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z seri膮 norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymuj膮 stosowne uprawnienia: Ksi膮偶k臋 spawacza oraz 艢wiadectwo egzaminu spawacza w j臋zyku angielskim i polskim.

Spawanie 艂ukowe w os艂onie gaz贸w aktywnych stali niestopowych i wysokostopowych metod膮 MAG 鈥 135 / spawanie drutem proszkowym z rdzeniem topnikowym metod膮 MAG -   136
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik贸w kursu do uzyskania uprawnie艅 do spawania metod膮 MAG blach lub rur.
Kurs dzieli si臋 na 3 odr臋bne modu艂y:
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
II. Kurs spawania blach spoinami czo艂owymi
III. Kurs spawania rur spoinami czo艂owymi
Kurs ko艅czy si臋 egzaminem przed Komisj膮 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z seri膮 norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymuj膮 stosowne uprawnienia: Ksi膮偶k臋 spawacza oraz 艢wiadectwo egzaminu spawacza w j臋zyku angielskim i polskim.

Spawanie 艂ukowe w os艂onie gaz贸w oboj臋tnych aluminium i jego stop贸w metod膮 MIG - 131
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik贸w kursu do uzyskania uprawnie艅 do spawania metod膮 MIG blach lub rur .
Kurs dzieli si臋 na 3 odr臋bne modu艂y:
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
II. Kurs spawania blach spoinami czo艂owymi
III. Kurs spawania rur spoinami czo艂owymi
Kurs ko艅czy si臋 egzaminem przed Komisj膮 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z seri膮 norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymuj膮 stosowne uprawnienia: Ksi膮偶k臋 spawacza oraz 艢wiadectwo egzaminu spawacza w j臋zyku angielskim i polskim.

Egzaminy weryfikacyjne spawaczy
O艣rodek posiada aktualny Atest wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Egzaminy spe艂niaj膮 wymagania serii norm PN-EN ISO 9606 i odbywaj膮 si臋 przed w艂asn膮 Komisj膮 Spawalnicz膮 ZDZ,   posiadaj膮c膮 Licencj臋 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymuj膮 stosowne uprawnienia: Ksi膮偶k臋 spawacza oraz 艢wiadectwo egzaminu spawacza w j臋zyku angielskim i polskim.

Kontroler rob贸t spawalniczych
Celem szkolenia jest uzyskanie umiej臋tno艣ci kontroli poziomu jako艣ci z艂膮czy spawanych.

艢lusarz (przyuczenie do zawodu)
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie s艂uchaczy do wykonywania podstawowych prac 艣lusarskich. Kursanci nab臋d膮 wiedz臋 i umiej臋tno艣ci z zakresu m.in.: organizacji stanowiska pracy; technologii; rysunku zawodowego; materia艂oznawstwa, bhp.

Tokarz (przyuczenie do zawodu)
Zapoznanie s艂uchaczy m.in. z: operacjami 艣lusarskimi tj. ci臋cie blach, p艂askownik贸w, pr臋t贸w, rur; budow膮 i dzia艂aniem tokarek; zasady obr贸bki wi贸rowej; podstawami elektrotechniki, mechaniki, wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w, metali, drewna i tworzyw sztucznych; zasadami organizacji pracy na stanowisku roboczym.

Frezer (przyuczenie do zawodu)
Szkolenie ma na celu zapoznanie s艂uchaczy m.in. z: podstawami wykonywania prac frezerskich; budow膮 frezarek; podstawowymi narz臋dziami i przyrz膮dami stosowanymi przy obr贸bce skrawaniem; produkcj膮 i zastosowaniem najcz臋艣ciej stosowanych metali 偶elaznych i nie偶elaznych; w艂a艣ciwo艣ci tworzyw sztucznych i zastosowaniem ich w zast臋pstwie metali; wybranymi elementami z zakresu elektrotechniki, mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w; oraz rysunku zawodowego.SPAWANIE, OBR脫BKA METALI

Obs艂uga obrabiarek sterowanych numerycznie

Celem kursu jest praktyczne opanowanie przez s艂uchaczy umiej臋tno艣ci w zakresie programowania i obs艂ugi obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek). Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestnik贸w z podstawami: obr贸bki skrawaniem; rysunku technicznego; planowania procesu technologicznego; oraz programowaniem proces贸w technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiej臋tno艣ci przy obs艂udze frezarki i tokarki sterowanej numerycznie.

R臋czny przecinacz termiczny - tlenowy i plazmowy (specjalno艣膰 do wyboru)

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik贸w do z艂o偶enia egzamin贸w ko艅cowych. Po zdaniu egzaminu w zale偶no艣ci od uko艅czonego kursu spawania uczestnik uzyskuje uprawnienia do r臋cznego ci臋cia tlenowego, plazmowego lub r臋cznego ci臋cia przy zastosowaniu obu proces贸w, wymagane Rozporz膮dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) - 311

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik贸w kursu do uzyskania uprawnie艅 do spawania gazowego blach lub rur.
Kurs dzieli si臋 na dwa odr臋bne modu艂y:
I. Kurs gazowego spawania blach
II. Kurs gazowego spawania rur

Kurs ko艅czy si臋 egzaminem przed Komisj膮 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT.

Spawanie 艂ukowe elektrod膮 otulon膮 (elektryczne) 鈥 metod膮 MMA - 111

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik贸w kursu do uzyskania uprawnie艅 do spawania elektrycznego blach lub rur.
Kurs dzieli si臋 na 3 odr臋bne modu艂y:
I. Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe
II. Kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czo艂owe
III. Kurs spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czo艂owe

Kurs ko艅czy si臋 egzaminem przed Komisj膮 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z seri膮 norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymuj膮 stosowne uprawnienia: Ksi膮偶k臋 spawacza oraz 艢wiadectwo egzaminu spawacza w j臋zyku angielskim i polskim.

Spawanie 艂ukowe elektrod膮 wolframow膮 stali niestopowych, wysokostopowych lub aluminium i jego stop贸w w os艂onie gaz贸w oboj臋tnych - metod膮 TIG - 141

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik贸w kursu do uzyskania uprawnie艅 do spawania metod膮 TIG (141) blach lub rur.
Kurs dzieli si臋 na 3 odr臋bne modu艂y:
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metod膮 TIG
II. Kurs spawania blach spoinami czo艂owymi metod膮 TIG
III. Kurs spawania rur spoinami czo艂owymi metod膮 TIG

Kurs ko艅czy si臋 egzaminem przed Komisj膮 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z seri膮 norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymuj膮 stosowne uprawnienia: Ksi膮偶k臋 spawacza oraz 艢wiadectwo egzaminu spawacza w j臋zyku angielskim i polskim.

Spawanie 艂ukowe w os艂onie gaz贸w aktywnych stali niestopowych i wysokostopowych metod膮 MAG 鈥 135 / spawanie drutem proszkowym z rdzeniem topnikowym metod膮 MAG -   136

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik贸w kursu do uzyskania uprawnie艅 do spawania metod膮 MAG blach lub rur.
Kurs dzieli si臋 na 3 odr臋bne modu艂y:
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
II. Kurs spawania blach spoinami czo艂owymi
III. Kurs spawania rur spoinami czo艂owymi

Kurs ko艅czy si臋 egzaminem przed Komisj膮 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z seri膮 norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymuj膮 stosowne uprawnienia: Ksi膮偶k臋 spawacza oraz 艢wiadectwo egzaminu spawacza w j臋zyku angielskim i polskim.

Spawanie 艂ukowe w os艂onie gaz贸w oboj臋tnych aluminium i jego stop贸w metod膮 MIG - 131

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnik贸w kursu do uzyskania uprawnie艅 do spawania metod膮 MIG blach lub rur .
Kurs dzieli si臋 na 3 odr臋bne modu艂y:
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
II. Kurs spawania blach spoinami czo艂owymi
III. Kurs spawania rur spoinami czo艂owymi

Kurs ko艅czy si臋 egzaminem przed Komisj膮 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z seri膮 norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymuj膮 stosowne uprawnienia: Ksi膮偶k臋 spawacza oraz 艢wiadectwo egzaminu spawacza w j臋zyku angielskim i polskim.

Egzaminy weryfikacyjne spawaczy

O艣rodek posiada aktualny Atest wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Egzaminy spe艂niaj膮 wymagania serii norm PN-EN ISO 9606 i odbywaj膮 si臋 przed w艂asn膮 Komisj膮 Spawalnicz膮 ZDZ,   posiadaj膮c膮 Licencj臋 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymuj膮 stosowne uprawnienia: Ksi膮偶k臋 spawacza oraz 艢wiadectwo egzaminu spawacza w j臋zyku angielskim i polskim.

Kontroler rob贸t spawalniczych

Celem szkoleniajest uzyskanie umiej臋tno艣ci kontroli poziomu jako艣ci z艂膮czy spawanych.

艢lusarz (przyuczenie do zawodu)

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie s艂uchaczy do wykonywania podstawowych prac 艣lusarskich. Kursanci nab臋d膮 wiedz臋 i umiej臋tno艣ci z zakresu m.in.: organizacji stanowiska pracy; technologii; rysunku zawodowego; materia艂oznawstwa, bhp.

Tokarz (przyuczenie do zawodu)

Zapoznanie s艂uchaczy m.in. z: operacjami 艣lusarskimi tj. ci臋cie blach, p艂askownik贸w, pr臋t贸w, rur; budow膮 i dzia艂aniem tokarek; zasady obr贸bki wi贸rowej; podstawami elektrotechniki, mechaniki, wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w, metali, drewna i tworzyw sztucznych; zasadami organizacji pracy na stanowisku roboczym.

Frezer (przyuczenie do zawodu)

Szkolenie ma na celu zapoznanie s艂uchaczy m.in. z: podstawami wykonywania prac frezerskich; budow膮 frezarek; podstawowymi narz臋dziami i przyrz膮dami stosowanymi przy obr贸bce skrawaniem; produkcj膮 i zastosowaniem najcz臋艣ciej stosowanych metali 偶elaznych i nie偶elaznych; w艂a艣ciwo艣ci tworzyw sztucznych i zastosowaniem ich w zast臋pstwie metali; wybranymi elementami z zakresu elektrotechniki, mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w; oraz rysunku zawodowego.