Zak艂ad Doskonalenia Zawodowego
w S艂upsku

+48 59 845 27 27

 

Autoprezentacja
Zapoznanie z zasadami przygotowania profesjonalnego 偶yciorysu i listu motywacyjnego; zachowania podczas rozmowy z pracodawc膮; zachowanie si臋 w miejscu pracy i relacje z pracownikami.

Efektywne zarz膮dzanie czasem
Rozw贸j kompetencji oraz umiej臋tno艣ci z zakresu efektywnego zarz膮dzania czasem poprzez nabycie umiej臋tno艣ci: okre艣lania cel贸w; radzenia sobie z problemami zwi膮zanymi z zarz膮dzaniem czasem; ustalania priorytet贸w; planowania pracy w zespole; planowania czasu pracy - technik planowania czasu i zada艅.

Skuteczna komunikacja
Nabycie przez s艂uchaczy wiedzy oraz umiej臋tno艣ci z zakresu komunikacji interpersonalnej poprzez poznanie: poj臋膰 tj. komunikacja interpersonalna i jej rodzaje; wp艂yw emocji na komunikacj臋; stres i jego 藕r贸d艂a; indywidualne reakcje na stres i sposoby redukowania stresu; syndrom wypalenia zawodowego; konflikt; a tak偶e prezentacj臋 wybranych technik relaksacyjnych.

Trening asertywno艣ci i radzenia sobie ze stresem
Celem kursu jest nabycie przez s艂uchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiej臋tno艣ci praktycznych dotycz膮cych m.in.: zachowa艅 interpersonalnych, asertywno艣ci oraz metod radzenia sobie ze stresem.

Trening umiej臋tno艣ci interpersonalnych
Przygotowanie s艂uchaczy do efektywnego porozumiewania si臋, wyra偶ania swoich my艣li i uczu膰, prowadzenia negocjacji, efektywnej pracy w zespole.

Trening umiej臋tno艣ci spo艂ecznych
Celem kursu jest nabycie przez s艂uchaczy umiej臋tno艣ci m.in. z zakresu komunikacji spo艂ecznej (werbalnej i niewerbalnej); rozwi膮zywania konflikt贸w.

Trening z zakresu rozwi膮zywania konflikt贸w oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Uczestnicy w trakcie szkolenia nab臋d膮 wiedz臋 z zakresu psychologicznego podej艣cia do kwestii konfliktu poprzez strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz metody unikania takich sytuacji.

Warsztaty kreatywnego my艣lenia
Szkolenie ma na celu doskonalenie umiej臋tno艣ci tw贸rczego my艣lenia i zwi臋kszenie wiedzy nt. technik kreatywnego rozwi膮zywania problem贸w, a tak偶e zwi臋kszenie umiej臋tno艣ci stosowania metod tw贸rczego rozwi膮zywania problem贸w w pracy zawodowej.

Warsztaty motywacyjne
Poznanie regu艂 grupowych, form komunikacji, sztuki s艂uchania, styl贸w kierowania, cech wzorowego pracownika, negocjowania kompromisu.

Warsztaty z doradc膮 zawodowym
Nabycie przez s艂uchaczy wiedzy i umiej臋tno艣ci z zakresu poruszania si臋 po rynku pracy, w tym: nabycie umiej臋tno艣ci przygotowania profesjonalnego listu motywacyjnego; zachowania si臋 podczas rozmowy z potencjalnym pracodawc膮; prowadzenia negocjacji.

Wypalenie zawodowe
Nabycie umiej臋tno艣ci z zakresu: rozpoznawania stresu jako czynnika zaburzaj膮cego r贸wnowag臋 psychofizyczn膮, rozpoznawania symptom贸w wypalenia zawodowego, sposob贸w zapobiegania wypaleniu zawodowemu, rozwijania odporno艣ci na stres wyzwalaj膮cy wypalenie zawodowe, a tak偶e umiej臋tno艣ci zastosowania procedur antystresowych.