Zak艂ad Doskonalenia Zawodowego
w S艂upsku

+48 59 845 27 27


Czas pracy kierowcy
Przekazanie s艂uchaczom zasobu informacji zwi膮zanych z dokumentacj膮, systemem oraz godzinami czasu pracy kierowcy w odniesieniu do obowi膮zuj膮cej Ustawy.

Jazdy uzupe艂niaj膮ce dla kandydat贸w na kierowc贸w
Ilo艣膰 godzin wynika z poziomu umiej臋tno艣ci uczestnik贸w kursu.

Kierowca operator w贸zk贸w jezdniowych (w贸zki wid艂owe)
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie s艂uchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obs艂udze w贸zk贸w jezdniowych z nap臋dem silnikowym.
W zale偶no艣ci od kategorii wydawanego za艣wiadczenia program szkolenia przewiduje:
- w贸zki unosz膮ce
- w贸zki na艂adowne i ci膮gnikowe
- w贸zki podno艣nikowe prowadzone i zdalnie sterowane
- w贸zki podno艣nikowe z wy艂膮czeniem specjalizowanych
- w贸zki podno艣nikowe specjalizowane
Po zako艅czeniu szkolenia mo偶e odby膰 si臋 egzamin przed komisj膮 kwalifikacyjn膮 UDT.

Konserwator w贸zk贸w jezdniowych podno艣nikowych z mechanicznym nap臋dem podnoszenia
Uczestnicy kursu zapoznani zostan膮 z budow膮, konserwacj膮 oraz eksploatacj膮 w贸zk贸w, poznaj膮 tak偶e warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urz膮dze艅 transportu bliskiego.
Po zako艅czeniu szkolenia odbywa si臋 egzamin przed Komisj膮 UDT.

Nape艂nianie zbiornik贸w pojazd贸w samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG
Szkolenie ma na celu zapoznanie os贸b zajmuj膮cych si臋 nape艂nianiem zbiornik贸w do zasilania pojazd贸w samochodowych gazem skroplonym (LPG) z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie nape艂niania i bezpiecznej eksploatacji tych偶e zbiornik贸w oraz przygotowanie do egzaminu w Oddziale Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego za艣wiadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obs艂udze i konserwacji urz膮dze艅 technicznych (Dz.U.Nr 79,poz.849 z p贸藕n.zm.).

Obs艂uga tachograf贸w.
Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami prawnymi, nabycie umiej臋tno艣ci obs艂ugi tachograf贸w.

Obs艂uga urz膮dze艅 do nape艂niania i opr贸偶niania zbiornik贸w transportowych
Kurs ma na celu zapoznanie uczestnik贸w z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawid艂owej technologicznie eksploatacji urz膮dze艅 do nape艂niania i opr贸偶niania zbiornik贸w transportowych. Szkolenie przygotowuje r贸wnie偶 do egzaminu sprawdzaj膮cego kwalifikacje w Oddzia艂ach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego za艣wiadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obs艂udze i konserwacji urz膮dze艅 technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z p贸藕n. zm.).

Prawo jazdy kategorii B
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu pa艅stwowego na prawo jazdy kategorii B(samoch贸d osobowy).
Uczestnicy kursu poznaj膮 przepisy ruchu drogowego, zasady przewozu os贸b lub 艂adunku, nab臋d膮 umiej臋tno艣ci obs艂ugi mechanizm贸w pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Przepisy ruchu drogowego
Znaj. przepis贸w ruchu drogowego, zachowania si臋 na drodze podczas spaceru i wycieczek; rozpoznawanie znak贸w drogowych; przygot. do uczestnictwa w ruchu drogowym oraz jazdy na rowerze.

Przewo藕nik wykonuj膮cy transport drogowy os贸b i/lub rzeczy (Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewo藕nika CPC)
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie s艂uchaczy do z艂o偶enia egzaminu pa艅stwowego celem uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego os贸b i /lub rzeczy.

Przew贸z drogowy towar贸w niebezpiecznych klasy 1 (ADR)
Zapoznanie s艂uchaczy z obowi膮zuj膮cymi przepisami dotycz膮cymi towar贸w niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialno艣ci karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towar贸w niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestnik贸w seminarium z zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi podczas przewozu wybuchowych towar贸w niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezb臋dnych dla zminimalizowania prawdopodobie艅stwa powstania wypadku, jak r贸wnie偶 przygotowanie ich do podj臋cia dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do ograniczenia skutk贸w wypadku.

Przew贸z drogowy towar贸w niebezpiecznych klasy 7 (ADR)
Zapoznanie s艂uchaczy z obowi膮zuj膮cymi przepisami dotycz膮cymi towar贸w niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialno艣ci karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towar贸w niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestnik贸w seminarium z zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi podczas przewozu promieniotw贸rczych towar贸w niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezb臋dnych dla zminimalizowania prawdopodobie艅stwa powstania wypadku, jak r贸wnie偶 przygotowanie ich do podj臋cia dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do ograniczenia skutk贸w wypadku.

Przew贸z drogowy towar贸w niebezpiecznych w cysternach (ADR)
Zapoznanie s艂uchaczy z obowi膮zuj膮cymi przepisami dotycz膮cymi towar贸w niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialno艣ci karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towar贸w niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestnik贸w seminarium z zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi podczas przewozu towar贸w niebezpiecznych w cysternach oraz przekazanie informacji niezb臋dnych dla zminimalizowania prawdopodobie艅stwa powstania wypadku, jak r贸wnie偶 przygotowanie ich do podj臋cia dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do ograniczenia skutk贸w wypadku.

Przew贸z drogowy towar贸w niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR)
Zapoznanie s艂uchaczy z obowi膮zuj膮cymi przepisami dotycz膮cymi towar贸w niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialno艣ci karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towar贸w niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestnik贸w kursu z zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi podczas przewozu towar贸w niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezb臋dnych dla zminimalizowania prawdopodobie艅stwa powstania wypadku, jak r贸wnie偶 przygotowanie ich do podj臋cia dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do ograniczenia skutk贸w wypadku.

Rozmontowywanie i mocowanie 艂adunk贸w na pojazdach
Nabycie umiej臋tno艣ci bezpiecznego rozmieszczania 艂adunk贸w na pojazdach.

Szkolenie kierowc贸w i konwojent贸w zatrudnionych przy transporcie zwierz膮t
Celem kursu jest przygotowane beneficjent贸w do egzaminu przed Komisj膮 Egzaminacyjn膮 powo艂an膮 przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w艂a艣ciwego dla miejsca szkolenia. Kursanci zostan膮 zapoznani z przepisami krajowymi i obowi膮zuj膮cymi w pa艅stwach cz艂onkowskich UE w zakresie ochrony zwierz膮t podczas transportu drogowego, kolejowego itd. Poznaj膮 r贸wnie偶 niezb臋dn膮 dokumentacj臋 oraz zasady opieki podczas przewozu nad zwierz臋tami.