Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

dofinansowanie 04 2019

Projekt kwalifkacje zawodowe krokiem

 

 

REKRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO ODWOŁANIA!!!!!